W dniu 18 stycznia b.r. gościliśmy w naszym Domu trzy zespoły: zespół Seniorki, zespół Barwy Jesieni oraz zespół folklorystyczny Rybianie, działające przy Centrum Kultury w Raszynie. Na spotkanie kolędowe Pani Dyrektor zaprosiła również pensjonariuszy Domu Dziennego Pobytu „Z Ochotą”. Koncert rozpoczął zespół Seniorki, przypominając najpiękniejsze z polskich kolęd. Następnie zaprezentowały się zespoły Rybianie i Barwy Jesieni, wykonując nieznane, czasem zapomniane polskie kolędy. Wszystkim uczestnikom udzielił się radosny, świąteczny nastrój. Mieszkańcy oraz Goście gromkimi oklaskami podziękowali Seniorkom, Rybianom oraz Barwom Jesieni za piękny koncert kolęd.

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast