Rekrutacja

Nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy

Kierownik Działu Opiekuńczo – Terapeutycznego Szczegóły

 

Zapraszamy do regularnych wizyt na naszej stronie oraz sprawdzania informacji na temat rekrutacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast