Odwiedziny

Mieszkańcy mogą być odwiedzani przez rodziny, przyjaciół, znajomych

}

Odwiedziny mieszkańców odbywać się mogą codziennie w godz. 10.00 – 19.00

Odwiedzający mają obowiązek zgłosić swój pobyt na terenie Domu pracownikowi recepcji, który dokonuje wpisu do książki odwiedzin

Osoby odwiedzające zobowiązane są do przestrzegania zasad:

kulturalnego zachowania się na terenie Domu

 

s

niezakłócania spokoju mieszkańców Domu

 

umożliwienia wykonywania czynności służbowych przez personel Domu

niepalenia papierosów, niespożywania alkoholu na terenie Domu

 

Osoby odwiedzające, których zachowanie wskazuje, iż są pod wpływem alkoholu lub agresywnie się zachowujący, nie mają prawa wstępu do Domu

Q

Osoby odwiedzające, które nie przestrzegają regulaminu Domu są proszone o opuszczenie placówki

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast