Odwiedziny

Informacja dla odwiedzających.

Z dniem 28.09.2020 r. z uwagi na sytuację epidemiologiczną odwiedziny Mieszkańców zostają wstrzymane do odwołania.

Jednocześnie zapraszamy do korzystania z kontaktów telefonicznych oraz komunikatorów internetowych typu skype.

Aby umówić spotkanie w formie internetowej, prosimy dzwonić pod numer tel. 22 659-50-11, wewn. 127

do pracownika socjalnego od poniedziałku do piatku w godz. 9:00-15:00.

Nasza nazwa Skype to: skype@dpsdickensa.waw.pl

 

 

Mieszkańcy mogą być odwiedzani przez rodziny, przyjaciół, znajomych

}

Odwiedziny mieszkańców odbywać się mogą codziennie w godz. 10.00 – 19.00

Odwiedzający mają obowiązek zgłosić swój pobyt na terenie Domu pracownikowi recepcji, który dokonuje wpisu do książki odwiedzin

Osoby odwiedzające zobowiązane są do przestrzegania zasad:

kulturalnego zachowania się na terenie Domu

 

s

niezakłócania spokoju mieszkańców Domu

 

umożliwienia wykonywania czynności służbowych przez personel Domu

niepalenia papierosów, niespożywania alkoholu na terenie Domu

 

Osoby odwiedzające, których zachowanie wskazuje, iż są pod wpływem alkoholu lub agresywnie się zachowujący, nie mają prawa wstępu do Domu

Q

Osoby odwiedzające, które nie przestrzegają regulaminu Domu są proszone o opuszczenie placówki

Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast