Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów

Każdego Mieszkańca otaczamy troską i zrozumieniem dla jego potrzeb

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów

Osoby zainteresowane zamieszkaniem w naszym Domu, zachęcamy do zapoznania się z informacjami przygotowanymi na stronie dotyczącej zasad przyjęcia

Więcej informacji

Cel

Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających.

Misja

Misją Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów jest osiągnięcie jak najwyższego poziomu zaspokajania potrzeb Mieszkańców poprzez świadczenie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb przebywających w nim Mieszkańców.

Troska

Dom jest przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych, w szczególności dla osób podlegających ustawie o kombatantach i niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Każdego Mieszkańca otaczamy troską i zrozumieniem dla jego potrzeb

Aktualności

Wycieczka do Świątyni Opatrzności Bożej

Wycieczka do Świątyni Opatrzności Bożej - Historia idei powstania Świątyni Opatrzności Bożej sięga dawnych czasów. Początkowo budowa miała być realizacją Deklaracji Sejmu Czteroletniego z 5 maja 1791 roku. Powstało wiele projektów budowli, jednak realizację...

czytaj dalej

Wykład „Zioła – ich działanie i rola w diecie”

W dniu 12 lipca b.r. odbyła się kolejna z cyklu prelekcji, prowadzonych przez studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na kierunku dietetyka. Tematem wykładu „Zioła – ich działanie i rola w diecie”. Po prelekcji, zainteresowani tematem Mieszkańcy zadawali...

czytaj dalej

Wycieczka do Muzeum Wojska Polskiego

W dniu 11 lipca b.r. w ramach „Kółka Turystycznego” Pani Dyrektor zorganizowała dla Mieszkańców wycieczkę do Muzeum Wojska Polskiego. Mieszkańcy z dużym zainteresowaniem obejrzeli m.in. zbroje, miecze, armaty, wozy bojowe, czołgi i samoloty. Wycieczka dostarczyła...

czytaj dalej

Dom Pomocy Społecznej
dla Kombatantów

Każdego Mieszkańca otaczamy troską i zrozumieniem dla jego potrzeb

Dom Pomocy Społecznej
dla Kombatantów

Każdego Mieszkańca otaczamy troską i zrozumieniem dla jego potrzeb

Dom Pomocy Społecznej
dla Kombatantów

Każdego Mieszkańca otaczamy troską i zrozumieniem dla jego potrzeb

Ważne informacje dla osób zainteresowanych

Osoby zainteresowane zamieszkaniem w naszym Domu, zachęcamy do zapoznania się z informacjami przygotowanymi na stronie dotyczącej zasad przyjęcia

Przeczytaj
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast