Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów

Każdego Mieszkańca otaczamy troską i zrozumieniem dla jego potrzeb

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów

Osoby zainteresowane zamieszkaniem w naszym Domu, zachęcamy do zapoznania się z informacjami przygotowanymi na stronie dotyczącej zasad przyjęcia

Więcej informacji

Cel

Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających.

Misja

Misją Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów jest osiągnięcie jak najwyższego poziomu zaspokajania potrzeb Mieszkańców poprzez świadczenie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb przebywających w nim Mieszkańców.

Troska

Dom jest przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych, w szczególności dla osób podlegających ustawie o kombatantach i niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Każdego Mieszkańca otaczamy troską i zrozumieniem dla jego potrzeb

Aktualności

Wielka Sobota

W dniu 20.04.2019r. (Wielka Sobota) w naszym Domu odbyło się spotkanie, podczas którego ks. Stanisław Freichert poświęcił pokarmy oraz zostały złożone życzenia świąteczne z okazji Świąt Wielkanocnych. W spotkaniu wzięli udział Mieszkańcy, Dyrektor Domu i...

czytaj dalej

Spotkanie Wielkanocne

W dniu 17 kwietnia b.r. odbyło się w naszym Domu spotkanie Wielkanocne dla Kombatantów, Mieszkańców DPS. Spotkanie zostało zorganizowane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.  Podczas spotkania Pan Minister złożył kombatantom życzenia z okazji...

czytaj dalej

Nadanie odznaczenia naszej Mieszkance

Dnia 25 marca 2019 roku w naszym Domu odbyła się uroczystość nadania odznaczenia naszej Mieszkance Pani Teresie Keltau, 100 letniej Jubilatce, która kilka dni temu obchodziła swoje setne urodziny. Pan Minister Jan Kasprzyk, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób...

czytaj dalej

Dom Pomocy Społecznej
dla Kombatantów

Każdego Mieszkańca otaczamy troską i zrozumieniem dla jego potrzeb

Dom Pomocy Społecznej
dla Kombatantów

Każdego Mieszkańca otaczamy troską i zrozumieniem dla jego potrzeb

Dom Pomocy Społecznej
dla Kombatantów

Każdego Mieszkańca otaczamy troską i zrozumieniem dla jego potrzeb

Ważne informacje dla osób zainteresowanych

Osoby zainteresowane zamieszkaniem w naszym Domu, zachęcamy do zapoznania się z informacjami przygotowanymi na stronie dotyczącej zasad przyjęcia

Przeczytaj
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast