Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów

Każdego Mieszkańca otaczamy troską i zrozumieniem dla jego potrzeb

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów

Osoby zainteresowane zamieszkaniem w naszym Domu, zachęcamy do zapoznania się z informacjami przygotowanymi na stronie dotyczącej zasad przyjęcia

Więcej informacji

Cel

Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających.

Misja

Misją Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów jest osiągnięcie jak najwyższego poziomu zaspokajania potrzeb Mieszkańców poprzez świadczenie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb przebywających w nim Mieszkańców.

Troska

Dom jest przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych, w szczególności dla osób podlegających ustawie o kombatantach i niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Każdego Mieszkańca otaczamy troską i zrozumieniem dla jego potrzeb

Aktualności

Występ Chóru Wydziału Biologii przy UW

W dniu 28.01.20 odbył się występ Chóru Wydziału Biologii przy UW. Przybyłych gości i zgromadzonych Mieszkańców przywitała wyznaczona osoba przez Panią Dyrektor Jolantę Lisiecką. Chór składający się z 12 studentów oraz Dyrygent Pani Zofii Borkowskiej wykonał po łacinie...

czytaj dalej

Jasełka

Kolejna odsłona Jasełek zaprezentowana Mieszkańcom Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów, to przedstawienie przygotowane przez dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej nr. 70 im. Bohaterów Monte Cassino przy ulicy Bruna w Warszawie. Była to wersja zupełnie oryginalna:...

czytaj dalej

Pokaz filmu „Tajemnice początków Polski”

To już piąta, ostatnia część cyklu pt.: "Tajemnice początków Polski". "Krzyż i korona" jest opowieścią o chrzcie naszego państwa. Skąpe zapiski kronikarskie przyczyniły się do powstania wielu, często sprzecznych wniosków współczesnych badaczy odnośnie tego wydarzenia....

czytaj dalej

Dom Pomocy Społecznej
dla Kombatantów

Każdego Mieszkańca otaczamy troską i zrozumieniem dla jego potrzeb

Dom Pomocy Społecznej
dla Kombatantów

Każdego Mieszkańca otaczamy troską i zrozumieniem dla jego potrzeb

Dom Pomocy Społecznej
dla Kombatantów

Każdego Mieszkańca otaczamy troską i zrozumieniem dla jego potrzeb

Ważne informacje dla osób zainteresowanych

Osoby zainteresowane zamieszkaniem w naszym Domu, zachęcamy do zapoznania się z informacjami przygotowanymi na stronie dotyczącej zasad przyjęcia

Przeczytaj
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast