Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów

Każdego Mieszkańca otaczamy troską i zrozumieniem dla jego potrzeb

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów

Osoby zainteresowane zamieszkaniem w naszym Domu, zachęcamy do zapoznania się z informacjami przygotowanymi na stronie dotyczącej zasad przyjęcia

Więcej informacji

Cel

Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających.

Misja

Misją Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów jest osiągnięcie jak najwyższego poziomu zaspokajania potrzeb Mieszkańców poprzez świadczenie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb przebywających w nim Mieszkańców.

Troska

Dom jest przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych, w szczególności dla osób podlegających ustawie o kombatantach i niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Każdego Mieszkańca otaczamy troską i zrozumieniem dla jego potrzeb

Aktualności

Wizyta Zespołu Wrzos

W dniu 24 maja b.r. na zaproszenie Pani Dyrektor gościliśmy w naszym Domu Zespół Wrzos, działający przy Dzielnicowym Klubie Seniora Ochota. Zespól zaprezentował program artystyczny wykonując piosenki niepodległościowe. Mieszkańcy byli pod wielkim wrażeniem...

czytaj dalej

Pokaz filmu pod tytułem „Człowiek Boga”

W dniu 21 maja b.r. w ramach współpracy z Fundacją Cultura Memoriae odbył się w naszym Domu pokaz filmu pod tytułem „Człowiek Boga”. To już kolejne spotkanie z Mieszkańcami w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości, na które zaproszona została...

czytaj dalej

Wycieczka do Muzeum Archeologicznego

W dniu 18 maja b.r. Mieszkańcy Domu w ramach Kółka Turystycznego, wzięli udział w wycieczce do Muzeum Archeologicznego. Zwiedzający obejrzeli wystawę pod tytułem Pradzieje Ziem Polskich. Przewodnik bardzo ciekawie opowiadał o najdawniejszych dziejach ludzkości, od...

czytaj dalej

Dom Pomocy Społecznej
dla Kombatantów

Każdego Mieszkańca otaczamy troską i zrozumieniem dla jego potrzeb

Dom Pomocy Społecznej
dla Kombatantów

Każdego Mieszkańca otaczamy troską i zrozumieniem dla jego potrzeb

Dom Pomocy Społecznej
dla Kombatantów

Każdego Mieszkańca otaczamy troską i zrozumieniem dla jego potrzeb

Ważne informacje dla osób zainteresowanych

Osoby zainteresowane zamieszkaniem w naszym Domu, zachęcamy do zapoznania się z informacjami przygotowanymi na stronie dotyczącej zasad przyjęcia

Przeczytaj
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast