Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów

Każdego Mieszkańca otaczamy troską i zrozumieniem dla jego potrzeb

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów

Osoby zainteresowane zamieszkaniem w naszym Domu, zachęcamy do zapoznania się z informacjami przygotowanymi na stronie dotyczącej zasad przyjęcia

Więcej informacji

Cel

Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających.

Misja

Misją Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów jest osiągnięcie jak najwyższego poziomu zaspokajania potrzeb Mieszkańców poprzez świadczenie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb przebywających w nim Mieszkańców.

Troska

Dom jest przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych, w szczególności dla osób podlegających ustawie o kombatantach i niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Każdego Mieszkańca otaczamy troską i zrozumieniem dla jego potrzeb

Aktualności

Wykład Jesień Kultury

W poniedziałek, 9 października 2017 r. w naszym Domu odbył się kolejny już wykład przeprowadzony w ramach wilanowskiego programu edukacyjnego Jesień Kultury przez p. Joannę Kacperczyk, pracownika działu edukacji Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Temat wykładu...

czytaj dalej

Wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego

W dniu 8 października 2017 r. Pani Dyrektor zorganizowała wycieczkę do Muzeum Powstania Warszawskiego. W wycieczce wziłęo udział 5 Mieszkańców wraz z opiekunem i kierowcą. Zwiedzający oglądali pamiątki związane z Powstaniem Warszawskim, obejrzeli filmy wyświetlane w...

czytaj dalej

Wycieczka do Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

W dniu 28 września 2017 r. Pani Dyrektor zorganizowała wycieczkę do Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Tematem wydarzenia była "Kultura sarmacka - spacer tematyczny po parterze Pałacu, W wycieczce wzięło udział 7 Mieszkańców wraz z opiekunami. Po zwiedzeniu...

czytaj dalej

Dom Pomocy Społecznej
dla Kombatantów

Każdego Mieszkańca otaczamy troską i zrozumieniem dla jego potrzeb

Dom Pomocy Społecznej
dla Kombatantów

Każdego Mieszkańca otaczamy troską i zrozumieniem dla jego potrzeb

Dom Pomocy Społecznej
dla Kombatantów

Każdego Mieszkańca otaczamy troską i zrozumieniem dla jego potrzeb

Ważne informacje dla osób zainteresowanych

Osoby zainteresowane zamieszkaniem w naszym Domu, zachęcamy do zapoznania się z informacjami przygotowanymi na stronie dotyczącej zasad przyjęcia

Przeczytaj
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast