Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów

Każdego Mieszkańca otaczamy troską i zrozumieniem dla jego potrzeb

Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów

Osoby zainteresowane zamieszkaniem w naszym Domu, zachęcamy do zapoznania się z informacjami przygotowanymi na stronie dotyczącej zasad przyjęcia

Więcej informacji

Cel

Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających.

Misja

Misją Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów jest osiągnięcie jak najwyższego poziomu zaspokajania potrzeb Mieszkańców poprzez świadczenie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb przebywających w nim Mieszkańców.

Troska

Dom jest przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych, w szczególności dla osób podlegających ustawie o kombatantach i niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

Każdego Mieszkańca otaczamy troską i zrozumieniem dla jego potrzeb

Aktualności

Wizyta dzieci z Przedszkola Meridian

W dniu 30 stycznia b.r. na zaproszenie Pani Dyrektor gościliśmy grupę dzieci z Międzynarodowego Przedszkola Meridian wraz z opiekunami. Dzieci wystąpiły z programem artystycznym z okazji Dnia Babci i Dziadka, z tej okazji wykonały kilka piosenek w języku polskim i w...

czytaj dalej

Dzień Babci i Dziadka

W dniu 29 stycznia b.r. na zaproszenie Pani Dyrektor gościliśmy w Domu grupę dzieci z Przedszkola nr 176 z ul. Trzech Budrysów. Dzieci przedstawiły program artystyczny z okazji Dnia Babci oraz Dnia Dziadka. Recytowały wierszyki, śpiewały piosenki i tańczyły. Na końcu...

czytaj dalej

Wizyta Zespołu Wrzos

W dniu 18 stycznia b.r. o godz. 14, na zaproszenie Pani Dyrektor, gościliśmy w naszym Domu Zespół Wrzos z Dzielnicowego Klubu Seniora Ochota. Zespół wystąpił z koncertem kolęd. Podniosła atmosfera udzieliła się obecnym na koncercie Mieszkańcom, którzy wraz z członkami...

czytaj dalej

Dom Pomocy Społecznej
dla Kombatantów

Każdego Mieszkańca otaczamy troską i zrozumieniem dla jego potrzeb

Dom Pomocy Społecznej
dla Kombatantów

Każdego Mieszkańca otaczamy troską i zrozumieniem dla jego potrzeb

Dom Pomocy Społecznej
dla Kombatantów

Każdego Mieszkańca otaczamy troską i zrozumieniem dla jego potrzeb

Ważne informacje dla osób zainteresowanych

Osoby zainteresowane zamieszkaniem w naszym Domu, zachęcamy do zapoznania się z informacjami przygotowanymi na stronie dotyczącej zasad przyjęcia

Przeczytaj
Zmiana rozmiaru czcionki
Kontrast